февруари 8, 2024

Д-р Мери Димитрова

Курсът беше изключително полезен, интересен и отлично организиран!

Брагодаря сърдечно!