Отпечатъчни материали

Cavex OutlineCavex Outline

Cavex Outline

Cavex Alginate SystemCavex Alginate System

Cavex Alginate System

Ръчно размесване

Cavex Alginate SystemCavex Alginate System

Cavex Alginate System

Механично размесване

Cavex Alginate MixerCavex Alginate Mixer

Cavex Alginate Mixer

Инструкция за употреба


Cavex ImpreSafeCavex ImpreSafe

Cavex ImpreSafe

Система за дезинфекция на отпечатъци

Cavex Cream AlginateCavex Cream Alginate

Cavex Cream Alginate