април 9, 2019

Д-р Любомир Вангелов

Лекцията беше страхотна!

Организацията от страна на КРИС 95 беше перфектна!