TempSpan Clear Matrix

TempSpan Clear Matrix

Прозрачен адитивен силикон

Brochure
Инструкция за употреба
Instructions
MSDS

Описание на продукта:

  • прозрачен А-силикон със среден вискозитет, който осигурява възможност за интраорална полимеризация на TempSpan C&B
  • време за втвърдяване – 2 минути 
  • значително по-бърза алтернатива на вакуум оформените шини, алгинатите и ръчно смесваните отпечатъчни материали


TempSpan Clear Matrix
– 4 x 50 мл., 16 канюли

Производител: PENTRON