Новини и събития

3D биологичен подход в ендодонтията

3D биологичен подход в ендодонтията

Водещ на курса – д-р Силвия Димитрова
Място на провеждане – Capital Fort, София, бул. Цариградско шосе 90, зала Манхатън
Такса участие – 390 лв. без ДДС

За информация и записване???? 0885 300 063, ????02 983 2742, office@kris95.bg

Резюме на курса:
3D обработка на ендодонтското пространство – биологичен подход в съвременната ендодонтия.
XP-endo Solutions – минимално инвазивни и биологично ориентирани ново поколение инструменти.
Минимално инвазивния подход в денталната медицина навлиза във всички нейни направления, включително и в ендодонтията.
Съвременните разбирания в ендодонтията са насочени към запазване на максимален обем твърди зъбни тъкани – коронарно и радикуларно, съхраняване на анатомията на корено-каналната система при нейната обработка. В същото време, успехът на ендодонтското лечение е пряко свързан с площта на обработените канални стени.
Така се оформя 3D биологичния подход в ендодонтията, който осигурява дълготрайна и надеждна прогноза на ендодонтски лекуваните зъби.
С напредването на технологиите и навлизането на новите поколения Ni-Ti ендодонтски инструменти, днес имаме възможността да обработваме триизмерно корено-каналната система и в същото време да съхраним в максимална степен твърдите зъбни тъкани.

Настоящият курс има за цел:
✔ да анализира и разгледа в детайли преимуществата и необходимостта от 3D обработката на корено-каналната система
✔ да разгледа и демонстрира техники, чрез които се постига ефективна 3D обработката на корено-каналната система, в случаи на първично ендодонтско лечение и релечение
✔ да разгледа и демонстрира техники за ефективно 3D обтуриране на коренови канали

Този практически курс предлага обучение за изцяло машинен протокол за обработка на корено-каналната система. Обучението включва машинно оформяне на гладък път – с пили Scout RaCe, машинна обработка на каналите с една пила – XP-endo Shaper (single file system), иригационен протокол с пила XP-endo Finisher и обтуриране на кореновите канали с биокерамичен сийлър TotalFill.
Участниците ще работят върху 3D принтиран многокоренов зъб и екстрахирани зъби. Практическата част се извършва с инструменти на FKG Swiss Endo – XP-endo Shaper, XP-endo Finisher, Scout RaCe и др.
За всеки участник е осигурен тренировъчен комплект, който остава за него и включва: нови инструменти Scout RaCe, XP-endo Shaper, XP-endo Finisher, ендодонтска линийка, 2 бр. тренировъчни блокчета, 3D принтиран многокоренов зъб, допълнителни пособия и материали.
Всеки участик работи с индивидуален безжичен ендомотор. Желаещитe да работят на естествен зъб, трябва да си носят екстрахиран зъб с подговен ендодонтски кавитет.
Ще има наличен микроскоп и увеличителни лупи, които участниците ще могат да тестват при желание.
В края на курса всеки участник ще получи сертификат.

Кратко представяне на водещия:
Д-р Силвия Димитрова се дипломира във Факултета по Дентална Медицина, София през 2006 г.
В същата година започва работа в дентална практика с насоченост ендодонтия и естетични възстановявания.
В перида 2008 – 2016 г. е асистент в катедра Консервативно зъболечение към Факултета по Дентална Медицина, София.
През 2012 г. придобива специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия.
През 2011 г. основава собствена дентална практика. Професионалните и интереси са насочени към микроскопски асистирана ендодонтия и естетични възстановявания.
След дипломирането си посещава множество конгреси и курсове с такава тематика.
Членувала е в Българското научно дружество по дентална медицина. Член е на Български зъболекарски съюз.
Автор е на публикации и водещ на курсове с различна тематика – ендодонтия, адхезия, фиброщифтове.

Програма:
10:00 – 11:00 – Теоретична част
11:00 – 11:30 – Кафе пауза
11:30 – 12:30 – Теоретична част
12:30 – 13:30 – Обяд
13:30 – 17:00 – Практически курс: Демонстрация на 3D обработка с ротационни пили и обтуриране на коренови канали. Практическа работа върху модели и екстрахирани зъби.

 

Форма за записване: