TotalFill BC Pellets

TotalFill BC Pellets

За разлика от традиционните гутаперка пълнители, TotalFill BC Pellets са подложени на процес на импрегниране и покриване с биокерамични наночастици.

Brochure
Press release
FAQ

Описание на продукта:

Биокерамичните частици на сийлъра TotalFill BC Sealer се свързват с биокерамичните частици на TotalFill BC Pellets и формират наистина херметично уплътняване.
Когато сийлъра TotalFill BC Sealer се използва заедно с импрегнираните гутаперка пълнители TotalFill BC Pellets, устойчивостта на фрактура се увеличава до степен, сравнима с тази на зъб, който не е претърпявал кореново лечение.

TotalFill BC Pellets - 100 бр.

Производител: FKG Swiss Endo