Correct Plus Bite

Correct Plus Bite

Адитивен силикон за регистрация на захапка

Brochure
Инструкция за употреба
MSDS

Описание на продукта:

  • винил полисилоксан отпечатъчен материал за регистрация на захапка
  • хидрофилност – 30º контактен ъгъл
  • отлична устойчивост срещу разкъсване
  • изключително бързо втвърдяване


Correct Plus Bite
– 4 картуши x 50 мл., 16 канюли

Производител: PENTRON