Correct Plus Light Body

Correct Plus Light Body

A-силикон – коректура

Brochure
Инструкция за употреба
MSDS

Описание на продукта:

  • винил полисилоксан отпечатъчен материал
  • изключителна хидрофилност – 30º контактен ъгъл
  • отлична устойчивост срещу разкъсване


Correct Plus Light Body
– коректура – 4 x 50 мл., 16 канюли

Производител: PENTRON