Новини и събития

ICX Templant

ICX Templant

ICX Templant притежават всички характеристики, наложени от съвременните изисквания в денталната имплантология:

-   бърза и сигурна остеоинтеграция – хидрофилна повърхност
-   лесен и бърз хирургичен протокол
-   богат избор от абатмънти – универсални (подходящи за всички диаметри и дължини
-   на имплантите)
-   надеждна и плътна връзка имплант-абатмънт чрез конично-шестограмна форма
-   изключителнaта за немско качество цена – 116.00 лв. /без ДДС/ за имплант, 77.00 лв.
-   /без ДДС/ за абатмънт – разширяваща кръга от потенциални пациенти.