Новини и събития

Двудневен eндодонтски курс

Двудневен eндодонтски курс

СТЪПКА НАПРЕД
Към по-добро ендодонтско лечение

 

10 – 11 юли 2020 г. /петък и събота/
Capital Fort - гр. София, бул. Цариградско шосе 90
зала Манхатън
09:30 до 17:30 ч.

Водещ:
д-р Иван Йовчев

Курсът е ориентиран към общопрактикуващите зъболекари. Целта на курса е да покаже едни от най-добрите техники, методи и инструменти за провеждането на биологично обосновано и предсказуемо ендодонтско лечение. Обучението ще премине през две нива, в които ще разгледаме тънкостите при работа с ръчни инструменти, определянето на работна дължина, първоначалното прохождане на канала, създаването на гладък път и особеностите на машинното инструментиране.

ПЪРВИ ДЕН
Подготовка на канала с ръчни инструменти – теория и практика
10 юли 2020 г.

Преглед и план на лечение

1. Клиничен преглед
- Преглед и анализ на рентгенографиите
- Парадонтална прогноза
- Възстановителна прогноза
- Ендодонтска прогноза

2. План на лечение
- Какви манипулации трябва да направим?
- Колко време ще ни отнеме?
- Колко ще струва?

Лечение

1. Ендодонтски кавитет
- Почистване на всички остатъци от изкуствени материали
- Още на този етап оглеждаме за пукнатини по ТЗТ
- Рre-endo build up – ако се налага
- Първоначална дезинфекция
- Откриване на орифициумите на каналите
- Законите за откриване на орифициумите
- Откриване на екстра анатомоя
- Инструменти

2. Първоначално прохождане на канала
- Инструменти и разтвори
- Първоначално извиване на стоманената пила – да или не?
- Затруднение в достигането и прохождането на апикалната трета. На какво може да се дължи? Голяма извивка? Двойна S – образна извивка? Праг? Запушалка? Калцирал канал?
- Разтвори – последователност , активиране с УЗ
- При релечения – разтвори за разтваряне на гутаперка

3. Работа с ръчни инструменти
- С кои инструменти изследваме канала?
- Кои са най-добрите инструменти за прохождане?
- Каква е разликата при различните типове канали?
- Как практически работим с тях?
- Кои са триковете на специалистите?
- Какви препятствия можем да срещнем тук и как да се справим?
- Умора на метала и как да познаем кога е настъпила?
3.1. Виа фалса
3.2. Праг
3.3. Гутаперка
3.4. Твърди пасти
3.5. Сепариран инструмент
3.6. Облитерация /пълна или частична /
3.7. Колагенова тапа
3.8. Блокаж от дентинови отпилки
3.9. Канален щифт /метален или фиброглас /

4. Особености при определяне на работната дължина
- Особености при апекс локаторите
- Как определяме РД?
- Кога апекс локаторa може да даде грешка?
- Какво означава 00, какво 0.25?
- С коя пила определяме РД – с тази, която спокойно минава през апекса /Over / или с тази, която леко затяга?
- Какво всъщност е РД?
- Причини за загуба на РД.
- Може ли да се промени РД?
- Какво е референтна точка?
- Как избираме референтната точка?
- Как да подсигурим референтната точка?

5. Практическа работа върху екстрахирани зъби. Ръчното инструментиране се извършва с канални пили на FKG.

Цели на теоретико-практичния курс:
- Да се получат знания, които ще повишат успеваемостта при ендодонтското лечение.
- Да се научи повече за основните принципи на инструментацията – оформяне на ендокавитет, инструменти за пилотно влизане, първична обработка и създаване на гладък път.
- Да се научи повече за трудно достъпните канали. Как да се търсят скритите канали. Клинични процедури за откриване на местоположението им.
- Да се нучи повече за калцифициралите канали. Кога да се спре и кога да се продължи? Какъв инструментариум е подходящ да се използва?
- Да се научи повече за павилното измерване на работната дължина на канала. Тънкости при работа с апекс локатор. Правила за апекс локация.

ВТОРИ ДЕН
Машинно инструментиране и запълване – теория и практика
11 юли 2020 г.

1. Основни характеристики на NiTi инструментите
- Винаги използваме стоманени пили преди NiTi пили

2. Основни причини и фактори водещи до сепариране на инструментите
- Усукване
- Циклична умора
- Анатомични особености и как те влияят на основните фактори
- Човешкия фактор
- Как да намалим риска от сепариране?
- Колко пъти можем да използваме машинни NiTi пили? Как да преценим дали да изберем вече изполвана пила или нова? Например зъб, за който още на рентгенова снимка виждаме двойна /S образна/ извивка или триканален премолар – избираме нова пила. Кога можем да изберем 2 или 3 пъти вече използвана пила?

3. Биологични изисквания за разширение на КК.

4. Как да изберем система за машинно инструментиране и има ли значение тя?

5. Гладък път – ръчен или машинен?
- Защо целим да има гладък път?
- Пили за създаване на гладък път

6. Машинно инструментиране – протокол
6.1. Какви цели преследваме с механичната обработка?
- Почистване на КК, възможност за въвеждане на разтворите за иригация, възможност за апикална и коронарна херметизация на КК.
6.2. Избор на техника за механична обработка
- Предимства и недостатъци на техниките
6.3. Скорост, торк, автоматичен ривърс
- На каква скорост работим с ендомотора – препоръчаната от производителя, друга?
- Какъв торк, нужен ли е?
- Auto reverse – да/не?
6.4. Коничност – защо ни е нужна тя?
- Какво ни дава коничността? Каква е разликата при канал с коничност 02 от канал с коничност 06? Какво целим със създаването на КК с по-голяма коничност?
6.5. До колко да разширяваме?
- До колко можем да разширяваме различните КК?
- Кой MAF смятаме за минимален в обработката на КК?
- Кървене по време на мех. обработка. На какво може да се дължи? Преинструментиране, останали тъкани в КК, друго?

7. Протокол на иригация
- Какви ириганти използваме по време на мех. обработка?
- Рекапитулация и иригация по време на мех. обработка

8. Запълване на корено-каналното пространство
- Материали
- Техники на запълване
- Стандартна, кондензационна
- Ажустиране на гутаперковия щифт

9. Практическа работа върху тренировъчни блокчета и екстрахирани зъби. Машинната обработка се извършва със системата BioRace на FKG. Всеки участник получава тренировъчен комплект съдържащ: нови инструменти – ръчни и машинни, ендодонтска линийка, тренировъчни блокчета, материали и пособия, които остават за него. По време на практическата част участниците могат да пробват работа с увеличителни лупи, а също така и с микроскоп.

Цели на теоретико-практичния курс:
- Да се получат знания, които ще повишат успеваемостта при ендодонтското лечение.
- Запознаване с най-използваните никел-титанови ротационни и реципрочни пили. Предимства и недостатъци. Протоколи за работа.
- Каква е концепцията при използването на ротационни и реципрочни NiTi пили за обработване на достатъчно криви канали.
- За тези, които вече работят с машинни пили да се научат как да повишат ефективността си на работа и да намалят риска от сепарация на пилите.
- Да се научи повече за съществуващите на пазара ириганти, как правилно и по колко да иригирате в каналната система. Правила за иригация на витални и невитални зъби.
- Запознаване със съвременните материали и техники за запълване на корено-каналното пространство.
- Да се изясни защо лечението на каналната система не винаги завършва успешно.

Описание на съкращенията:
ТЗТ – твърди зъбни тъкани
УЗ – ултра звук
РД – работна дължина
КК –коренов канал

Цена на двудневния курс – 900 лв. без ДДС
За информация и записване – КРИС 95
София 1309, ул. Райна Княгиня 1, тел: 02 983 27 42, 0885 300 063; 0898 636 862, e-mail: office@kris95.bg