Новини и събития

3D биологичен подход в ендодонтията

3D биологичен подход в ендодонтията

3D обработка на ендодонтското пространство – биологичен подход в съвременната ендодонтия.
XP-endo Solutions – минимално инвазивни и биологично ориентирани ново поколение инструменти.

25 септември 2020 г. /петък/
Capital Fort - гр. София, бул. Цариградско шосе 90
зала Манхатън

Минимално инвазивния подход в денталната медицина навлиза във всички нейни направления, включително и в ендодонтията.
Съвременните разбирания в ендодонтията са насочени към запазване на максимален обем твърди зъбни тъкани – коронарно и радикуларно, и съхраняване на анатомията на корено-каналната система, при нейната обработка. В същото време, успехът на ендодонтското лечение е пряко свързан с площта на обработените канални стени.
Така се оформя 3D биологичния подход в ендодонтията, който осигурява дълготрайна и надеждна прогноза на ендодонтски лекуваните зъби.
С напредването на технологиите и навлизането на новите поколения NiTi – ендодонтски инструменти, днес имаме възможността да обработваме триизмерно корено-каналната система и в същото време да съхраним в максимална степен твърдите зъбни тъкани.

Настоящият курс има за цел:
• да анализира и разгледа в детайли преимуществата и необходимостта от 3D обработката на корено-каналната система
• да разгледа и демонстрира техники, чрез които се постига ефективна 3D обработката на корено-каналната система, в случаи на първично ендодонтско лечение и релечение
• да разгледа и демонстрира техники за ефективно 3D обтуриране на коренови канали

Водещ:
Д-р Силвия Димитрова

Д-р Силвия Димитрова се дипломира във Факултета по Дентална Медицина – София през 2006 г.
В същата година започва работа в дентална практика с насоченост ендодонтия и естетични възстановявания.
От 2008 г. до 2016 г. е асистент в катедра Консервативно зъболечение, към Факултета по Дентална Медицина – София.
През 2012 г. придобива специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия.
През 2011 г. основава собствена дентална практика.
Професионалните и интереси са насочени към микроскопски асистирана ендодонтия и естетични възстановявания.
След дипломирането си посещава множество конгреси и курсове с такава тематика.
Членувала е в Българското научно дружество по дентална медицина.
Член е на Български зъболекарски съюз.
Автор е на публикации и водещ на курсове с различна тематика – ендодонтия, адхезия, фиброщифтове.

Програма:
10:00 – 11:00 ч. – Теоретична част
11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза
11:30 – 12:30 ч. – Теоретична част
12:30 – 13:30 ч. – Обяд
13:30 – 16:00 ч. – Практически курс : Демонстрация на 3D обработка и обтуриране на коренови канали. Практическа работа на участниците.

Курсът предлага обучение за изцяло машинен протокол за механична обработка на корено каналната система. Обучението включва оформяне на гладък път – машинно с пили Scout RaCe, машинна обработка на каналите с една пила – XP-endo Shaper /single file system/, иригационен протокол с пила XP-endo Finisher и обтуриране на кореновите канали с биокерамичен сийлър TotalFill.
Участниците в курса ще имат възможност да работят на 3D принтиран многокоренов зъб и на естествени зъби. Практическата част се извършва с инструменти на FKG – XP-endo Shaper, XP-endo Finisher, Scout RaCe и др. За всеки участник е осигурен тренировъчен комплект, който остава за него и включва: нови инструменти – Scout RaCe, XP-endo Shaper, XP-endo Finisher, ендодонтска линийка, тренировъчни блокчета – 2 бр., 3D принтиран многокоренов зъб, допълнителни пособия и материали. Всеки участик работи с индивидуален безжичен ендомотор. Желаещитe да работят на естествен зъб, трябва да си носят екстрахиран зъб с подговен ендодонтски кавитет. Ще има наличен микроскоп и увеличителни лупи, които участниците ще могат да тестват при желание.

В края на курса всеки участник ще получи сертификат.

Цена на еднодневния курс – 390 лв. без ДДС

За информация и записване – КРИС 95
София 1309, ул. Райна Княгиня 1, тел: 02 983 27 42, 0885 300 063; 0898 636 862, e-mail: office@kris95.bg