Новини и събития

Релечение и възстановяване на ендодонтски компрометирани зъби

Релечение и възстановяване на ендодонтски компрометирани зъби

5 октомври 2018 г. /петък/
Capital Fort, София
зала Ню Йорк Сити
9:00 – 17:00ч.

Лекциoнен ден на тема:
Релечение и възстановяване на ендодонтски компрометирани зъби

Лектори:
д-р Иван Йовчев, България
д-р Костин Лупу, Румъния

Организатор: КРИС 95
С подкрепата на: Kerr

д-р Костин Лупу
Яш, Румъния
Д-р Костин Лупу е професор към медицинския университет Grigore T. Popa, гр. Яш, специалност Public Health and Oro-Dental Management. Има собствена дентална практика от 2005 г.
Д-р Лупу е автор на редица научни статии в специализирани издания, лектор е на международни конгреси, демонстратор и водещ на курсове в областта на ендодонтията, естетиката, директните и индиректните възстановявания. По време на презентациите си д-р Костин Лупу дава множество полезни насоки и практически протоколи, които биха могли да се приложат в практиките още на следващия ден.
Д-р Костин Лупу е на 40 години, щастливо женен, има две дъщери.

Д-р Иван Йовчевд-р Иван Йовчев
София, България
Д-р Иван Йовчев завършва дентална медицина в гр. София през 1990 г. и още от самото начало на денталната си практика се насочва към ендодонтията. През 2000 г. започва дейността си като лектор и демонстратор на първите за България специализирани ендодонтски курсове, непрекъснато следвайки последните иновации в развитието на ендодонтията. Автор е на редица статии и публикации в специализирани издания. Създава собствен метод за отстраняне на сепарирани инструменти. Д-р Йовчев е с 15-годишен практически опит, лимитиран изключително в областта на микроскопски подпомогната ендодонтия.
Д-р Йовчев е горд баща на две дъщери.

Резюме:

1. Релечение – или защо повторението не винаги е майка на познанието?
Лектор: д-р Иван Йовчев

-  Препресване
-  Незапълване на целия канал
-  Виа фалса
-  Перфорации
-  Сепарирани инструменти
-  Пропусната анатомия
Какво най-често пропускаме и как да подобрим откриването на допълнителна анатомия.
Възможно ли е да поправим всички грешки допуснати при предишното лечение?

2. Директни и индиректни възстановявания – предизвикателства и решения!
Лектор: д-р Костин Лупу

Приложение на адхезивни системи. Адхезивно възстановяване на ендодонтски лекувани зъби – клиничен протокол и постендодонтски възстановителни процедури. Директни възстановявания с композити.
Презентация на клинични случаи при директни и индиректни възстановявания с Pentron материали.