Новини и събития

Един лекционен ден с д-р Джилберто Дебелиан

Един лекционен ден с д-р Джилберто Дебелиан

13 февруари 2016 г. /събота/
Интер Експо Център, София
зала Витоша
9:00 – 17:00ч.

Лекция на тема:
Най-новите биологични и технологични концепции в съвременната ендодонтия

Водещ:
д-р Джилберто Дебелиан, DMD, PhD
Осло, Норвегия

Организатор: КРИС 95
Основен спонсор: FKG Dentaire SA

 

д-р Джилберто Дебелиан, DMD, PhD

Д-р Джилберто Дебелиан, DMD, PhD
Осло, Норвегия

Д-р Джилберто Дебелиан завършва дентална медицина в Университета в Сао Пауло, Бразилия през 1987 г. Завършва следдипломната си квалификация по ендодонтия в Университета в Пенсилвания, САЩ през 1991 г., като получава престижната награда Louis I. Grossman Postdoctoral Student Award in Endodontics. Д-р Дебелиан е хоноруван преподавател и клиничен инструктор към катедра Ендодонтия в Университета в Осло, Норвегия през 1991-2001 и 2006-2010. Завършва Ендодонтска микробиология през 1997 г. и получава две научни награди от Европейското ендодонтско общество (ESE) и от Норвежката дентална асоциация. Хоноруван преподавател е по Ендодонтия в Университета в Северна Каролина, САЩ и в Университета в Пенсилвания, САЩ. Д-р Дебелиан има частна специализирана практика по ендодонтия, както и модерен микроскопски център в Бекестуа, Норвегия.
Д-р Дебелиан е автор на 1 книга и съавтор на 3 книги в областта на ендодонтията. Има повече от 50 научни и клинични публикации. В момента е научен консултант за списанията Journal of Endodontics и Endodontic Practice Taday, директор на Oslo Endodontic Study Club и вицепрезидент на Норвежкото ендодонтско общество. Д-р Дебелиан е световнопризнат международен лектор по различни биологични и клинични теми в областта на ендодонтията, както и водещ на много курсове за работа с NiTi инструменти и дентални микроскопи.


Резюме:

Съвременни тенденции в механичното инструментиране (част първа)

Механичното инструментиране има ключова роля по отношение на редуциране на бактериалния товар по време на кореново лечение. Извършена по правилен начин, механичната обработка не само физически премахва голяма част от микроорганизмите от стените на кореновите канали, но също така улеснява и засилва действието на промиващите разтвори и медикаменти.
Кореново-каналната система е изключително сложна, което значително затруднява почистването ѝ по време на механичната обработка. Микро-томографски изследвания показват, че в края на инструменталната фаза, машинните пили успяват да докоснат само 45-55% от стените на каналите. Изпробвани са много допълнителни техники, които да спомогнат за преодоляването на този недостатък: използване на натриев хипохлорид във висока концентрация, ЕДТА, ултразвуково активиране, използване на лазер и т.н. Въвеждането в употреба на революционно нова NiTi технология и машинни пили демонстрира изключителен напредък за подобрение в почистването на кореново-каналната система.
Лекцията представи научнообоснован клиничен протокол по отношение на контрола на вътреканалната инфекция. По време на лекцията бяха представени и обсъдени всички необходими инструменти, уреди и техники за постигане на тази цел.
В края на първа част на лекционния ден, участниците :
1. разбраха биологичните изисквания за постигане на успешно ендодонтско лечение.
2. разбраха ролята на механичната обработка в цялостното кореново лечение.

Съвременни тенденции в иригационния протокол и обтуриране с биокерамични материали (част втора)

Лекцията е продължение на първа част. В нея се обсъдиха наличните доказателства за биологично ориентиран подход по отношение на промиващите разтвори, вътреканалната медикаментация и обтурационните материали и техники. Беше обърнато специално внимание върху използването на биокерамични материали по време на фазата на запълване на кореново-каналната система.
В края на втора част участниците разбраха:
1. Основните свойства и характеристики на биокерамичните материали
2. Употребата на биокерамичните материали при множество ендодонтски процедури
3. Предимствата на съвременните биокерамични материали пред МТА
Беше представено научно изследване в подкрепа на клиничния протокол , описан по време на първата и втората част на лекцията.

Накрая участниците обсъдиха:
1. Ролята на промиващите разтвори в общата редукция вътрекореновата инфекция.
2. Употребата на съвременните биологични обтуровъчни материали (Биокерамика).
3. Основните свойства и характеристики на биокерамичните материали и употребата им в широка гама от ендодонтски процедури.
4. Предимствата на съвременните биокерамични материали пред МТА.